An Radio Crystal

radioNíl aon rud le déanamh ag Splantar Brunchaw, agus tá sé bored tuirseach…

Tá Splantar Brunchaw ina chónaí ar Planet Neuretro sa chóras réalta sa Triangula Galaxy.
Tá an saol go híontach san áit sin. Tá flúirseach bia agus tá sé suaimhneach agus síochánta -agus beidh go deo. An rud is fearr sa saol seo -ní fhaigheann aon duine bás riamh. Ní dheanann éinne faic mar déanann robots gach rud dóibh.

Tá Kate agus Seamus agus an madra Patches ina gconaí ar Planet Earth in aice le Galaxy MIlky Way.
Níl an saol suaimhneach agus síochánta san áit seo. Bíonn na daoine i gcónaí faoi dheifir ag rith thart gan stad. Bíonn Kate agus Seamus ag rith ar fud na háite agus ag déanamh rudaí suimiúla gach lá.
An oíche seo bhí siad ag imirt cleas ar Patches. Bhí siad ag luascadh luichín beag eadai amach an fhuinneog. Bhí Patches ar a dhícheall ag iarraidh greim a fháil air -ag casadh thart agus ag tafann gan stad, Go tobann d’éiridh sé ciúin.

‘Aw Kate’ dúirt Seamus ‘tá an cluiche millte agat’.
Bhí suim caillte ag Patches sa luichín agus bhí sé g sniofáil ag an geata.
‘Ssh’, a dúirt Kate, ‘féach, féach, tá broc ar an bhfalla’.
‘Watch out, aire, staid’ bhéic Seamus.
D’éirigh an broc agus chonaic na páistí fiacla fada géara ag lonrú faoin ngealach.
Bheíc Kate. Bheíc Seamus. Lig patches glam as. Bhí eagla an domhain orthu.
Scairt mamaí ‘sa leaba agus díreach’.
Léim Kate faoin duvet ach thosaidh Seamus ag útamáil le screwdriver agus remote control.

I bhfád, i bhfád i gcéin ar Planet Neuretro bhí Splantar ag útamail le remote control. Bhruigh sé cnaipe agus d’eírigh robot an-mhór Bip as bosca sa chuinne.
‘An féidir liom cabhrú leat?’
‘Tá mé bored tuirseach, níl aon rud le déanamh agaim’.
‘Féach ar an Nangleball rematch’ arsa Bip.
‘Leadránach’, arsa Splantar.
Bhí robots ag imirt agus bhí an scór céanna ann i gcónaí.
‘Ar mhaith leat dul go dtí an zú?’
‘Tuirsiúil’ arsa Splantar.
Ainmhithe clockwork a bhí sa zú. Bhí siad glan ach bhí siad leadránach.
‘Cad faoi féachaint ar an roicéad Neuretro sa Launch Pad?’.
‘Leadránach’, a deir Splantar.
Bhí an roicéad ansin le 8,000 bliana.
Go tobann bhí plean ag Splantar.
‘Rachaimíd amach ar an roicéad. Bip, déan réidh an roicéad agus iompar mé isteach ann.’

I bhfád, i bhfád i gcéin ar Planet Earth d’húisigh Seamus a dheirfiúr.
‘Féach ar an radio crystal agus na batteries’
Bhí Seamus ar bís.
‘Aw, Seamus, tá sé lár na hoíche’.
‘Ach Kate, féach ar an super powered radio’
‘Is mess é, teigh a chodladh’, arsa Kate.
Go tobann chuala siad guth ón radio.
‘Hello, hello’ a dúirt Seamus ‘cé hé túsa?’
‘Is mise Splantar, cé hé tusa?’
‘Ná freagar é, tá sé weird’ a dúirt Kate.
‘Ceart go leor, tá mé ag teacht’, dúirt Splantar.
Chuala na páistí WHOOSH ar a cíonn.
Bhí Patches ag tafann.
Chuaigh na páistí go dtí an fhuinneog agus chonaic siad roicead sa ghairdin. Bhí fear le cóta dearg agus ‘Neuretro’ scríofa air agus robot an-mhór le ‘Bip, happy to help’ scríofa air ag stanadh le Patches.
‘Tá sin cool, Níl sé clockwork. Tóg é Bip’.
Chuir Bip Patches isteach i mála agus d’imigh siad sa roicéad ar luas lasrach.

Bhí eagla an domhain ar Kate agus Seamus agus bhí siad ag caoineadh agus ag glaoch ‘tar arais leis’.
Thosaigh Seamus ag glaoch ar an radió, ‘come in rocket man, do you read me, bring back our dog’.
‘Téigh a chodladh anois díreach’, ghlaoigh daidí.
‘Ach thóg spaceman Patches ..tá sé imithe’, dúirt Kate.
‘Tá mise imíthe as mo mheabhair leis an bpleidhcíocht. Tabhair an gadget sin dom. I feidir libh caint linn ar maidin’.

Chaith siad an lá dár gcionn ag cuardach patches ach ní raibh tasc ná tuairisc air.
‘B’fheidir go rabhamar ag briongloid’, dúirt Kate.
‘Níl mé cinnte’, dúirt Seamus.
Shocraidh siad glaoch ar an radio arís ar eagla na heagla.

Sa phlainéad Neuretro bhí Splantar agus Bip ag taispeaint Patches do gach éinne. Níor chreid na daoine a shúile mar ní fhaca siad ainmhí beo riamh.

An oiche sin ghlaoigh na paistí ar an radio ach ní raibh aon freagra. Bhí siad ag éirí tuirseach nuair a chuala siad Splantar.
‘An féidir libh cabhrú liom?’
‘Tabhair patches ar ais duinn’, arsa Kate.
‘Ní feidir liom, tá sé briste’.
‘Briste, ní thuigím’, dúirt Seamus.
‘Tá sé ina shui agus níl sé ag déanamh aon run’, dúirt Splantar.
Thosaigh Seamus ag gáire, ‘níl sé briste, tá uaigneas air. Níl tú ag tabhairt aire do’.
‘Ach thug an robot bia do agus ghlan sé an mess’
Scairt Seamus amach ag gáire ‘ní thuigeann tú ciallaíonn tabhairt aire -ag peataireacht agus ag tabhairt grá dó. Táplean agam, tar ar ais le Patches agus taispeánfaidh mé duit conas aire a thabhairt do mhadra’.
‘Seamus!’, dúirt Kate ‘tá tú craiceáílte’.
‘Níl, tá plean íontach agam’.
Gan luath, chuala siad WHOOSH ar an díor arís.
Léim Seamus amach an fhuinneog.
‘Tar ar ais’, scairt Kate agus rith amach as an seomra.
‘Stád an rúille buílle. Tá sibh millte ag teilifís. Teigh a chodladh nó caithfidh mé amach é’, scaint mamaí.
Chuaigh Kate isteach arís sa seomra. Bhí Seamus ag útamail leis an remote control agus an radio.
‘Dúirt mé go raibh plean agam’, a dúirt sé.
‘Ní ceart cabhrú le alien …thóg sé Patches’, arsa Kate.
‘Cabhraigh mé leis cinnte. Dúirt mé go raibh sé dochair aire a thabhairt do mhadra. Dúirt mé leis cleachtadh ar an broc a bhí ag bun an ghairdín’.
Ansin chuala síad guth ar an radio, ‘ow, that was sore …Bip, never take me back to that planet again’.
Ansin scairt daidí, ‘tá Patches anseo arís, madra clíste’.
Thosaigh na páistí ag gáire.
Thosaigh patches ag tafann.
‘Téigí a chodladh in ainm dé’, scairt daidí.